Aşılı Asma Fidanı Dikimi

Toprak Hazırlığı

Bağ tesis edilmeden önce eğer gerekiyorsa arazi tesviye edilir.Taban suyu yüksek olan yerlerde mutlaka drenaj önlemleri alınmalıdır.Toprak en az 50-60 cm derinlikte işlenmelidir.Bu sırada toprak analiz sonucuna göre tavsiye edilen miktarda taban gübresi (Fosfor ve Potasyum) verilmelidir.Mevcut şartlara göre belirlenecek uygun sıra arası ve sıra üzeri mesafelere göre fidanların dikileceği yerler işaretlenerek toprağın tavlı ve hava şartlarının uygun olduğu devrede dikim çukurları 30 cm genişlik, 40 cm derinlikte olacak şekilde bel küreği veya traktör burgusu ile açılmalıdır.Arazinin hazırlanması sırasında taban gübrelemesi yapılmamışsa dikim çukurunun dip kısmına yanmış ve dezenfekte edilmiş ÇİFTLİK gübresi koyulmalıdır.

Dikim Zamanı

Açık köklü aşılı asma fidanları, iklim koşullarına göre, geç sonbahar veya erken ilkbaharda dikilebilir.Kışları çok soğuk geçen bölgelerde, toprağın ısınıp tava gelmesinden sonra ilkbahar dikimi; kışların ılıman olduğu bölgelerde ise, yaprak dökümünden sonra sonbahar dikimleri yapılması tavsiye edilir.

Fidanların Dikime Hazırlanması

 • Fidanların kökleri dikimden 1 gün önce su içine konulmalı,
 • Fidanların gövdesinden çıkan kökler tamamen temizlenmeli,
 • Fidanların dip kökleri 5-10 cm uzunlukta kesilmeli,
 • En kuvvetli, dik gelişen sürgün 2-3 göz üzerinden, diğerleri dipten kesilmeli,
 • Dikime hazır hale getirilen fidanlar dikilinceye kadar nemli çuval ile örtülmeli veya su içinde bekletilmelidir.

Fidanların Dikimi

 • 30-40 cm genişlik ve 50-60 cm derinlikte çukurlar açılır . Mümkün ise yarı derinliğe kadar çıkan üst topraklar bir tarafa, alttan çıkan topraklar diğer tarafa konulur.
 • Yapılan toprak analiz sonucuna göre (veya yaklaşık olarak 200-300 gr Triple Sper Fosfat ve 200-300 gr Potasyum Sülfat) depo gübresi çukura serpilerek verilir.
 • Gübrenin köklere temasını önlemek için üzerine en az 15-20 cm yüksekliğinde yanmış çiftlik gübresi ve üst toprak karışımı koyulur.
 • Aşılı fidanlarda, aşı noktası toprak seviyesinin 3-5 cm üstünde kalacak şekilde çukurun ortasına dikilir.
 • Çukur yarısına kadar üstten çıkan toprakla doldurulur.
 • Her bir çukura yeterince su verilip toprağın sıkışması, hava boşluklarının giderilmesi sağlanır.
 • Suyunu çekmiş çukurlar artan toprakla tekrar doldurulup iyice sıkıştırılır.
 • Dibine can suyu verilip su çekildikten sonra fidanların üzeri ince toprakla örtülerek kümbet yapılır.
 • Fidanların dik büyümesi için diplerine birer herek dikilmelidir.
 • Fidanların tam işaretlenmiş yerlere dikilebilmesi için dikim tahtası kullanılır.

Dikim Sonrası Bakım

Aşılı fidanların üstü kümbet yapılarak örtüldüğünden aşı noktasında boğaz kökleri meydana gelir.Bu kökler ilkbahar sonunda kümbetler açılarak temizlenir ve aşı yerleri tekrar nemli toprakla örtülür.

Boğaz kökleri temizlenmezse omca zamanla aşıyı atacağından ilk 1-2 yıl zaman zaman omcaların dipleri açılarak boğaz kökleri temizlenmelidir.Aşılı fidanların sürgünleri 20-30 cm olduğunda yanlarına dikilmiş olan hereklere bağlanmalıdır.


DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Asma fidanı alınmadan önce mutlaka toprak analizleri yaptırılarak en uygun anaçlar belirlenmelidir.
 • Fidanların yetiştirilecek yerin toprak ve iklim şartlarına uygun üzüm çeşitleri olmasına özen gösterilmelidir.
 • Fidanların hastalıklardan ari, sağlıklı, ismine doğru ve sertifikalı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Fidanlar mutlaka kaliteli, güvenilir fidan üreten kişi veya kuruluşlardan temin edilmelidir.
 • Satın aldığımız fidanların belge ya da faturasını almayı unutmayalım.
 • Satın aldığımız fidanlar hemen dikilmeyecek ise gölge, aşırı soğuk ve rüzgar almayan yerlerde ve eğik vaziyette yarıya kadar nemli toprakla örterek muhafaza edilmelidir.
 • Dikim yapılırken hava koşullarının uygun ve toprak mutlaka tavında olmalıdır.
 • Arazi çamurlu iken ve donlu günlerde fidan dikimi yapılmamalıdır
 • Fidanların gözleri uyanmadan önce ve geç kalmadan dikilmelidir.
 • Killi, ağır bünyeli arazilerde kümbet dışardan getirilecek kum veya hafif bünyeli toprakla yapılmalıdır.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Konya Tarım İl Müdürlüğü

 KONTROL PANELİ      Mustafa ERYILMAZ                Burdur / Bucak Yüreğil Köyü               0553 653 31 13